Agerbrug

Korn 673x200

Xergis teknologi sikrer en effektiv håndtering og et højt gasudbytte, når energiafgrøder eller restprodukter fra planteproduktion behandles i biogasanlæg.

Afgrøder til biogasproduktion

Xergis biogasanlæg kan håndtere mange forskellige typer let omsættelig plantebiomasse:

• Kløver, græs og anden let omsættelig biomasse fra eksempelvis naturpleje
• 1-årige energiafgrøder som majs og roer
• Rester fra planteproduktion, eksempelvis fra grøntsager
• Halm

Xergi råder over forbehandlingsteknologien X-chopper, som gør det muligt at findele biomasse som eksempelvis halm, der tidligere har været vanskelig at behandle i biogasanlæg. 

Mix af energiafgrøder og anden biomasse

Xergis FLEXFEED® modul anvendes til at afveje og blande forskellige typer biomasse og sikrer en høj gasproduktion samt stabile, biologiske processer i biogasreaktoren.

FLEXFEED® gør det muligt at kombinere let omsættelig plantebiomasse med eksempelvis gylle eller organisk affald.

Et relativt højt indhold af kvælstof i visse planter – som eksempelvis kløver – kan hæmme bakteriernes aktivitet i biogasreaktoren. Ved at tilpasse temperaturen i biogasreaktoren sikrer vi en optimal biogasproduktion ved forekomst af plantebiomasse med et moderat til højt indhold af kvælstof.

Sådan kommer du i gang

Vi tager gerne en indledende samtale om mulighederne i din projektidé. Blandt andet kan vi hjælpe med at beregne gaspotentialet i de energiafgrøder eller anden biomasse, du har til rådighed. Gaspotentialet anvendes til at beregne størrelsen på biogasanlægget. Derefter kan vi bistå med at tilrettelægge processen videre frem.

Xergi arbejder med biogasprojekter gennem hele processen: Projektudvikling, projektering, myndighedsgodkendelser, byggeri, idriftsættelse og drift.

Læs mere

Sådan gør vi
Fordele ved biogas
Produkter og afsætning

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can change your cookie settings at any time.
Read more about our Cookie and Privacy Policy . Otherwise we'll assume you're OK to continue.
Accepter